Qaroone chechi Ghar diwesoombai Dr Abdul Majeed Brooshoo
Dr majeed seembai jainga doochar akomaan..
Ja Hashtik chhela j!owaa, Dr Majeed Brooshoo seembai.
Chhan Ganchi ghoocharing, Dr Majeete Gharing
Boota khorooshii, Dr Majeed Gharing
Bota aski chxooroomba, by Abdul Majeed Brooshoo
ekhaara shoom
ase batin
nani
Basharat shafi ghar Espaloom ses bathana d! d!iya ka...
bot!a miyambaa, Basharat Shaafi d!iwesoom ghar
Yasen Ja bathan d!oowa, ja ase moohlt!an d!oowa, Basharat Shafi seembai